1 produkt

Gold Note Tube-1012 & Tube-1006

48.510 kr - 69.300 kr

Gold Notes genidrag! Lägg till rörens magi!

Gold Note har här skapat en oerhört spännande rör-produkt. Man placerar den exempelvis mellan för- och slutsteget eller kanske mellan en cd-spelare och försteget eller phono-steget och försteget och skapar därigenom en rör kvalité i ljudet. Idén är att få det bäste från rör- och transistorvärlden; Innehållet från rör och kraften från transistor. Ljudmässigt kan man sammanfatta de båda modellerna så att Tube 1012 bidrar med mer rör-kvalité än 1006-modellen.

 Tube-1012 är inte bunden till Gold Note utan kan användas fritt.