Lindstrom Audio – Close to live with open baffle

Det är en fascinerande serie högtalare som Lindström Audio har på gång. Jag har nu hört både ISO 85 och fått en helg-lyssning hos Lindström med den modell som premiärvisas på Göteborgsmässan i oktotober. Jag hörde Lindström själv säga, redan om ISO 85, att dom släpper ut det man stoppar in. Jag är vanligtvis väldigt skeptisk till ett sånt uttalande. Men jag har not aldrig tyckt att det är mer träffande. Det är märkligt vilken spännvidd högtalarna uppvisar beroende på “vad man stoppar in”. Man kan alltså anpassa dom efter sin egen smak. Likaså är jag fascinerad över den musikaliska spännvidden dom uppvisar. Dom har lika lätt för klassisk musik som Death Core genren. Även om den större högtalaren naturligtvis når ännu längre, inte minst när det gäller den mer komplexa klassiska musiken med stor orkester. En annan väldigt tilltalande aspekt är deras förmåga att både uppvisa en sweetspot men att också erbjuda en musikalisk upplevelse utanför sweetspot. Mycket tacksamt. Tack vare deras energispridning, kanske för att konstruktionen är sådan att basen är helt tyst på högtalarens baksida och bara sprids framåt och åt sidorna. så stör man omgivningen och grannarna mycket mindre. Den slår inte genom väggar och tak. Material han använder, genomfärgad HDF, är dessutom tacksamt så den är ganska okänslig för stötar då den inte efterlämnar märken man ser på långt håll.