REL Acoustics

REL – Subwoofers för musik

Vad är en bra sub i en Hi-Fi anläggning?

1. Den klarar åtminstone flygelns och kontrafagottens lägsta toner på 27 Hz. Helst bör den åtminstone klara av CD-formatets nedre gräns på 20 Hz och bastubans riktigt låga toner.
2. Den ska erbjuda musikaliskt kvalitetsljud så exempelvis akustiska instrument fortfarande har kvar sitt musikaliska innehåll, sin kropp och musikaliska flöde och inte låter som en oformlig diffus massa som bara klarar av att få rummet att skaka.
3. Den ska ha förmågan och kapacitet att vara en förlängning av högtalaren så man inte längre tänker på den.
4. Den behöver vara så snabb att man varken får tidsfel i förhållande till högtalaren eller musiken. Det idealiska är att köpa 2 st subwoofers som placeras bredvid högtalaren. HT-serien är framtagen för hemmabio och saknar högnivå-ingång (specifikt framtagen för stereo). T/i-serien är klarar naturligtvis hemmabiosituationen med glans. T/i-serien har också högnivå-funktionen och klarar även stereo-system som inte är alltför snabba. S- och Referens-serien är gjorda för stereo (även om dom naturligtvis klarar hemmabiosystem med lätthet). Dom har snabbheten och kvalitén för att matchas även mot riktigt snabba högtalare med väldigt hög kvalité.

REL Acoustics LTD Logo

Rel Acoustics T/x

Rel Acoustics Referens serien